A. KRBÍLEK

ladič klavírů a klavírník

Responzní paralaxový web

pro předního českého odborníka

a soudního znalce v oblasti

klavírů a pianin.

Samozřejmostí jsou jazykové

mutace webu

design a stavba webů se v dnešní době stává klíčovým nástrojem

 k oslovení potencionálního zákazníka

VYKUŘOVADLA RYMER

internetový obchod

Webdesign největšího českého

internetového obchodu

s vonnými tyčinkami

a vykuřovadly.

Responzní web v rozlišení pro

desktop a laptop vychází z poža-

davku na praktičnost aplikace

KVK PARABIT a.s.

leadr trhu s izolačními lepenkami

Podle přání zákazníka,

společnosti KVK PARABIT,

jsme připravili design

response webu v rozlišení

pro stolní počítač a smartphone.

Tento požadavek vycházel

z profesního zaměření

koncových uživatelů webu -

projektantů a stavbyvedoucích.

PAULCOLOR s.r.o.

prášková lakovna

S touto firmou spolupracujeme

na grafickém designu od jejího

založení již po mnoho let.

Připravili jsme pro ni vše od

akcidenčních tiskovin až po out-

doorovou reklamu.

Zatím posledním našim společným

projektem je paralaxový response

web.

RODINA UHK

Univerzita Hradec Králové

Grafický design a webdesign

pro vědecký projekt probíhající

na Univerzitě Hradec Králové.

Web je navržen v rozlišení

pro laptop, nejpouživanějšího

„železa” v akademickém

prostředí.

RŮZNORODOST

Tvorba originálních prezentací

Grafický design a webdesign

je velice důležitý....